Bekir Aydoğan/Mustafa Kuşcu: Yumuşak Güç ve Akıllı Güç arasındaki temel farklar ve benzerlikler nelerdir?

Joseph S. Nye: Güç istediğiniz neticeleri elde edebilecek şekilde başkalarını etkileyebilmek kabiliyetinizdir. Bunu sert gücün yöntemlerinden olan cebir ve rüşvet ile başarabileceğiniz gibi yumuşak gücün yöntemlerinden olan cazibe oluşturma ve ikna yöntemleriyle de başarabilirsiniz. Akıllı güç farklı bağlamlarda sert güç ile yumuşak gücü başarılı stratejiler çerçevesinde birleştirebilme yeteneğidir.

B.A./M.K. : Yumuşak gücün küresel ve bölgesel güçler için ana araçları ve bileşenleri nelerdir?

Joseph Nye: İster büyük ister küçük olsun, bütün ülkeler için sert güç askeri ve ekonomik kaynaklardan teşekkül ettirilir. Öte yandan yumuşak güç ise kaynağını büyük oranda o ülkenin kültürü, değerleri ve politikalarının meşruiyetinden alır. “The Future of Power” adlı yeni kitabım hem büyük hem küçük devletler bakımından akıllı güç stratejilerini tanımlamaktadır.

B.A./M.K. : Kamu diplomasisini dış politikalar için bu kadar önemli yapan cari uluslararası koşullar nelerdir?

Joseph Nye: Küresel Bilgi Çağı’nda eskisinden daha çok insan bilgiye ulaşıyor. Geleneksel diplomasi hükümetler arasındaydı; ama kamu diplomasisi ise diğer hükümetler ile diğer ülke halkları arasında ve/veya farklı ülkelerin halkları arasında cereyan eder.

B.A./M.K. : Kamu diplomasisi hangi şekilde akıllı güç çerçevesinde tatbik edilebilir?

Joseph Nye: Akıllı Güç stratejisi kapsamında diğer ülke kamuoyularının nezdinde cazibe oluşturulmak istendiğinde kamu diplomasisine başvurulur.

B.A./M.K. : Akıllı Güç sistemi bakımından düşünce kuruluşlarının işlevleri nelerdir?

Joseph Nye: Düşünce kuruluşları sert ve yumuşak güç imkânlarının birleştirilmesi yoluyla daha iyi politikaların oluşturulması bağlamında analiz yapabilirler.

B.A/M.K. : Akıllı Güç devletlerin iç politikalarında da etkili olabilir mi?

Joseph Nye: Akıllı Güç stratejilerine hem bireysel hem grupsal hem de devletler düzeyinde başvurulabilir. 2008’yılında yayımlanan, “The Powers to Lead” adlı kitabımda liderlerin iç politikada kullanabilecekleri akıllı güç stratejileri tanımlanmaktadır.

B.A./M.K. : ABD’nin Orta Doğu’ya yönelik Akıllı Güç politikalarının en belirgin yansımaları nelerdir?

Joseph Nye: Bana göre Obama’nın Libya konusunda sergilediği tavır akıllı güç bakımından mühim bir örnek teşkil etmektedir. Zira Obama, Libya konusunda harekete geçmeden önce, akıllı güç yönünden elindeki imkanları artırmak amacıyla Arap Birliği ve BM kararları ile olası bir müdahaleye meşruiyet kazandırılmasını bekledi. Ardından sivilleri korumak gibi sınırlı bir amaç doğrultusunda Libya müdahalesine katıldı ve bir süre sonra sorumluluğu çok taraflı bir kuruluş olan NATO’ya devretti.

B.A./M.K. : Orta Doğu’ya dönük Akıllı Gücün kullanımı bakımından George W. Bush’un Amerika’sının dış politikası ile Barrack H. Obama Amerika’sının dış politikası arasındaki farklar nelerdir?

Joseph Nye: Bush, ikinci bir BM kararı vasıtasıyla müdahaleye meşruiyet kazandırmak için gerekli çabayı göstermeksizin Irak Savaşı’na girişti, ki bu durumun Amerikan’ın yumuşak ve akıllı gücü bakımından çok büyük maliyeti oldu.

B.A./M.K. : Rusya ve Çin’in dış politikalarında Akıllı gücün kullanımı konusundaki düşünceleriniz nelerdir? Size göre bu iki dev, akıllı güç stratejilerinden yeterince istifade edebiliyor mu?

Joseph Nye: Hu Jintao gayet akıllı bir şekilde 2007’de 17. Parti kongresinde yumuşak güce daha çok yatırım yapılması vaadinde bulundu. Sert, ekonomik ve askeri gücü hızla yükselen bir ülkenin komşuları üzerinde korku yaratması ve bu korku neticesinde komşu ülkelerin söz konusu ülke karşısında bir koalisyona gitmeleri kuvvetle muhtemeldir. Çin yumuşak gücünü kullanıp komşuları üzerindeki cazibesini arttırabilirse, komşularının kendisi karşısında oluşturabilecekleri bir koalisyonun sınırlı düzeyde kalmasını sağlayabilir. Öte yandan Rusya ise 2008 yılındaki Gürcistan işgalinde de gördüğümüz üzere yumuşak güce gereken önemi göstermemek suretiyle akıllı olmayan bir politika takip etmiş oldu.

B.A./M.K. : Türkiye’nin akıllı gücün kullanımında yakın çevresinde özellikle Yakın Doğu, Balkanlar ve Kafkasya’da yeterli araçlara sahip olduğunu düşünüyor musunuz?

Joseph Nye: Türkiye bölgede akıllı gücü uygulayabilecek çok iyi bir pozisyona sahiptir.


(Röp. Yapan: Bekir Aydoğan, Mustafa Kuşcu / Ekopolitik Uluslararası İlişkiler Masası, Röp. Çeviren: Çağrı Koşak, 26 Nisan 2011)

Röportajın İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayınız...

www.ekopolitik.org